KHÁI NIỆM BỆNH TẬT

Thursday, July 14, 20166:45 PM(View: 69282)

 

 

KHÁI NIỆM BỆNH TẬT

 

-Dr. VŨ ĐỨC Âu Vĩnh Hiền, N.D.

-Tiến Sĩ Dưỡng Sinh Hoa Kỳ,

Soạn Giả Sách  " SỐNG KHỎE HẠNH PHÚC,

                          Dưỡng Sinh Quan Hiện Đại "

(xuất bản 02/2009, & tái bản  08/2010)

                                                                                                                                    

     Bệnh tật là sự rối loạn của cơ thể hay tâm trí con người. Tất cả bệnh tật đều có ảnh hưởng đến hầu hết những hình thái sống của con người; kể cả những loài động vật, thực vật, và những sinh vật có một tế bào đơn độc.

     Trong con người và những động vật khác, những bệnh tật là nguyên nhân chính yếu gây ra sự đau khổ, sự ốm yếu tàn tật, và sự chết. Trong thực vật, những bệnh tật gây nên sự tàn phá mùa màng, vườn cây, và làm giảm bớt sự thu hoạch trong việc trồng trọt.

     Theo y học, bệnh tật của con người đến từ những nguyên do: nội thể, ngoại giới, và một số đặc biệt khác.

     Theo bệnh lý học, bệnh tật nói chung được chia làm 2 loại như: truyền nhiễm và không truyền nhiễm:

     1-Bệnh truyền nhiễm xảy ra khi một mầm mống lây bệnh như vi khuẩn (bacteria) hay siêu vi khuẩn (viruses), có cơ hội xâm nhập vào cơ thể để phát tác, gây tổn thương những tế bào, rồi tàn phá những mô tầng, và chúng gia tăng sinh sản. Chúng có khả năng truyền bệnh từ người này đến người khác, do nhiều cách khác nhau. 

     2-Bệnh không truyền nhiễm xảy ra không bởi những mầm mống lây bệnh. Nói chung gồm có những bệnh: di truyền; ung thư; bệnh biến thể sinh hóa vì thiếu dinh dưỡng, hay rối loạn các tuyến nội tiết; bệnh rối loạn hệ thống miễn nhiễm; bệnh về nghề nghiệp và môi sinh; bệnh về tuổi già yếu.

     Việc trị bệnh thường căn cứ trên những hiện tượng của triệu chứng, để xác định loại bệnh chứng đang xuất hiện, sau đó việc điều trị mới được áp dụng.

     Trái lại, việc phòng bệnh nhằm mục đích ngăn ngừa, không để bệnh chứng xảy ra, hay chẩn đoán để sớm biết, và tiêu diệt bệnh chứng chưa hay vừa mới chớm nở trong giai đoạn sơ khởi.  

     Theo khảo cổ học, những bệnh tật đã xuất hiện từ khi có sự sống của các loài sinh vật. Bằng chứng qua những nghiên cứu, về những xác ướp người Ai Cập, có hai ngàn năm (2,000.) trước đây, các nhà khoa học đã tìm thấy sự hiện diện của nhiều bệnh tật trong những xác ướp này, giống như những bệnh tật gây ra ở con người hiện nay.

     Tuy nhiên, những bệnh tật cũng có nhiều thay đổi qua thời gian. Hơn nữa những thay đổi trong cách sống của con người thời đại cũng đã ảnh hưởng đến những mẫu loại bệnh tật thế giới.

     Thí dụ, hiện nay, việc du hành cao tốc quốc tế là phương tiện giúp cho việc truyền nhiễm bệnh tật nhanh chóng, và nhiều hơn lúc xưa. Bằng chứng là bệnh AIDS, một loại bệnh hiện đại đã được các bác sĩ khám phá đầu tiên tại Hoa Kỳ, vào đầu thập niên 1980's. Sau đó, bệnh AIDS đã trở nên một bệnh dịch truyền nhiễm nhanh chóng, và lan rộng trên khắp thế giới.    

     Từ xưa đến nay, các nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu, để tìm hiểu cách thức thay đổi của những bệnh chứng, đối với con người. Ngoài ra, họ còn nghiên cứu những mô hình về những sự nhiễm bệnh, những thay đổi về dân số, và đời sống xã hội con người.

     Từ đó, họ đã khám phá ra những sự hiểu biết mới vào trong những vấn đề như: vai trò của Genes, sự ảnh hưởng của môi trường, những hậu quả của tuổi già.

     Với những cố gắng nghiên cứu không ngừng về bệnh tật, các nhà khoa học hy vọng rằng những khám phá hữu ích trong quá khứ sẽ là những động cơ thúc đẩy giúp họ đạt được những thành công tiến bộ hơn trong tương lai./.        

    -Dr. VŨ ĐỨC Âu Vĩnh Hiền, N.D.

Send comment
Your Name
Your email address