TỔNG HỘI THẾ GIỚI VÕ LÂM ĐẠO VIỆT NAM

(VoLamDao VietNam KungFu World Federation, inc.)

 

do Giáo Sư Tiến Sĩ VŨ ĐỨC Âu Vĩnh Hiền sáng lập,

vào ngày 07/07/1982, tại Hoa Kỳ;

là một tổ chức bất vụ lợi (Non-Profit Organization, inc.)

được cấp giấy phép bởi tiểu bang California, Hoa Kỳ,

với những tôn chỉ như sau:

     1-Huấn Luyện và Phát Huy Môn Võ Lâm Đạo Việt Nam.

     2-Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hóa Việt Nam tại Hải Ngoại.

   3-Nghiên Cứu và Thông Tin những kiến thức căn bản khoa học 

về các lãnh vực:    

        -Nhân Sinh Thế Giới (NHÂN), -Văn Hóa Học Thuật (VĂN),   

        -Võ Thuật Thế Giới (VÕ), và -Đạo Giáo Tín Ngưỡng (ĐẠO).

 4-Đồng thời, Khuyến Khích Thanh-Thiếu-Niên Học Tập

Nâng Cao Tinh Thần “Tu Thân Giúp Đời” như sau:

 

    Việt Nam Quốc Tổ Hùng Vương

    Đồng Hương Người Việt Yêu Thương Sống Đời.

    Thanh Niên Nam Nữ Khắp Nơi

    Đức, Trí, Thể Dục Là Lời Tu Thân,

        Hiếu, Nghĩa, Tín, Lễ, Trí, Nhân,

    Rạng Danh Tổ Quốc Con Dân Nước Mình.

    Tiếp Tay Thế Giới Nhân Sinh,

    Nhịp Cầu Sống Khỏe An Bình Đông Tây.


   -Cùng với những lời giáo huấn của

Quí Vị Giáo Sư Tiền Bối:

   “-Khổng Mạnh Cương Thường Tu Khắc Cốt.

     Tây Âu Khoa Học Yếu Minh Tâm.”

    Và

   “-Việt Sĩ Minh Tâm Văn Hóa Thịnh.

     Nam Nhân Thiện Trí Quốc Gia Hưng.”