Khách Thăm Viếng
152,250
Con người sinh ra trong cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi bệnh tật. Bệnh tật là một trong những nguyên nhân gây ra mối đau khổ và sự chết người. Đôi khi, tình trạng tiêu cực của thân thể và tâm hồn có thể là cơ hội khiến cho bệnh tật phát sinh một cách dễ dàng. Bệnh tật có nhiều loại nặng nhẹ khác nhau, từ cấp tính tạm thời đến kinh niên dài hạn, cũng như có loại bệnh có thể được chữa lành và có loại bất trị, không thể lường trước được.
Khi khảo sát về cấu trúc và chức năng cơ thể con người, nhà sinh lý học thường chia cơ thể con người ra nhiều hệ thống sinh lý khác nhau. Mặc dù mỗi hệ thống đều có những chức năng khác biệt, nhưng tất cả đều hoạt động có tính hỗ tương, và tập hợp có chung mục đích để tạo nên sức sống cho cơ thể con người.
Khoáng chất và sinh tố là những vi chất dinh dưỡng (Micro-Nutrients), rất cần thiết cho cơ thể con người. Khoáng chất là nguyên tố vô cơ (inorganic elements). Sự cấu tạo của chúng không giống như sinh tố, vì sinh tố là chất hữu cơ (organic compounds), được phát sinh từ các nguồn thực vật và động vật. Đối với cơ thể con người, khoáng chất có hai nhiệm vụ tổng quát như sau:
Theo ngữ học Vitamin bắt nguồn từ tiếng Latin, do “Vita” có nghĩa là đời sống (Life), “Amino” là những yếu tố dinh dưỡng cần thiết (Nutrients).
Hiện nay, càng ngày càng có nhiều bằng chứng gia tăng về sự ảnh hưởng của việc ăn uống, đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người.
. . . . Trong đời sống hàng ngày, nguồn năng lực Khí đóng một vai trò rất quan trọng, trong sự liên quan mật thiết giữa cơ thể và tâm trí con người. Cũng như, hơi thở qua việc hô hấp không khí là một yếu tố quan trọng nhất, trong tiến trình phát sinh năng lực Khí con người. . . .
Khi tôi có bậc cha mẹ yêu thương tôi; tôi làm một đứa con ngoan ngoãn không là việc khó. Trái lại, nếu cha mẹ đang ghét bỏ tôi; tôi vẫn phải khắc phục những khó khăn, để trở nên đứa con ngoan, vì đó là bổn phận làm con đối với cha mẹ; và xem như tôi đã học, và thực hiện được những lời khuyên dạy hiếu đạo của bậc thánh hiền.
TIN NÓNG
Thursday, July 14, 20166:51 PM(View: 42377)
Khoáng chất và sinh tố là những vi chất dinh dưỡng (Micro-Nutrients), rất cần thiết cho cơ thể con người. Khoáng chất là nguyên tố vô cơ (inorganic elements). Sự cấu tạo của chúng không giống như sinh tố, vì sinh tố là chất hữu cơ (organic compounds), được phát sinh từ các nguồn thực vật và động vật. Đối với cơ thể con người, khoáng chất có hai nhiệm vụ tổng quát như sau:
Thursday, July 14, 20166:51 PM(View: 25847)
Theo ngữ học Vitamin bắt nguồn từ tiếng Latin, do “Vita” có nghĩa là đời sống (Life), “Amino” là những yếu tố dinh dưỡng cần thiết (Nutrients).
Thursday, July 14, 20166:51 PM(View: 17017)
Hiện nay, càng ngày càng có nhiều bằng chứng gia tăng về sự ảnh hưởng của việc ăn uống, đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người.